Mô hình trồng rau thủy canh ở HTX Rau Sạch Túy Loan

Tháng 9/2019. H2o Farm đã có cơ hội làm việc với Bộ Nông Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng xây dựng một mô hình mẫu trồng rau thủy canh cho hợp tác xã rau sạch Túy Loan. Sau quá trình trao đổi, hai bên đã thống nhất hợp tác thi công mô hình thủy canh và tưới nhỏ giọt giai đoạn đầu với diện tích thử nghiệm là 200m2 tại Túy Loan, Hòa Phong, Đà Nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

rau thủy canh đà nẵng

 

 

 

Facebook Comments