Hệ trồng rau thuỷ canh mẫu tại hợp tác xã Điện Minh 2

Hệ trồng rau thủy canh mẫu tại hợp tác xã Điện Minh 2 – Quảng Nam.

Hệ thống hiện tại có dùng hệ phun sương làm mát coolnet – netafim cùng chiller 3Hp – Daikin làm mát nước để hỗ trợ trồng các loại xà lách chất lượng cao của Rijk zwaan, Johnny Seeds vào mùa nắng, nhiệt cao.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments