Công ty Kính Nổi Chu Lai-CFG – 1.100m2

Tháng 11/2018. H2o Farm đã có cơ hội làm việc với Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai- là doanh nghiệp do các cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Tập đoàn INDEVCO và rất ấn tượng với tác phong cũng như mong muốn cung cấp những sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng của Kính nổi Chu Lai. Sau quá trình trao đổi, hai bên đã thống nhất hợp tác thi công trang trại kết hợp mô hình thủy canh và tưới nhỏ giọt giai đoạn đầu với diện tích thử nghiệm là 1100m2 tại Chu Lai Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments